วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รถตู้โคราชเที่ยวเทศกาลเที่ยวพิมาย

ไปรถตู้โคราชเที่ยวเทศกาลเที่ยวพิมายจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ ใกล้ถึงแล้วไปรถตู้โคราชสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวไปรถตู้โคราชที่เที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานประเพณีแข่งเรือพิมายไปได้โดยรถตู้โคราช ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบแสง เสียง ไปรถตู้โคราชไปเที่ยกัน รับๆเก็บเงินนะอีกหลายเดือนไปรถตู้โคราช

อาณาเขตโคราชรถตู้โคราช

จังหวัดนครราชสีมาต้องนั้งรถตู้โคราชไป  มีพื้นที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา นั้งรถตู้โคราชปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ นั้งรถตู้โคราชด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง พิมาย คงโนนแดง ประทาย นั้งรถตู้โคราชชุมพวง บัวใหญ่ แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม จักราช ห้วยแถลง ปักธงชัย โชคชัย ครบุรี เสิงสาง หนองบุนนาก วังน้ำเขียว เฉลิมพระเกียรติ และอีก 6 กิ่งอำเภอนั้งรถตู้โคราช คือ กิ่งอำเภอเมืองยาง เทพารักษ์ ลำทะเมนชัย พระทองคำ บัวลายและสีดา ไปได้โดยนั้งรถตู้โคราช